รู้จักแอป เอราเมง ให้มากขึ้น

ได้มาจากยอดใช้จ่ายในหนึ่งใบเสร็จ ทุก ๆ 200 บาท = 1 คะแนน

เฉพาะสมาชิกที่ทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้าน (Take-away) โดยคะแนนจะถูกคำนวณจากยอดชำระเงินสุทธิของใบเสร็จ หลังหักส่วนลดจากโปรโมชันและคูปองต่าง ๆ แล้ว
สแกน QR Code ท้ายใบเสร็จ

เพียงแค่สแกน QR Code ท้ายใบเสร็จ ภายใน 24 ชั่วโมง คะแนนก็จะถูกสะสมเข้าไปในแอปโดยอัตโนมัติ
หากสั่งเดลิเวอรี่ สามารถสแกนสะสมท้ายใบเสร็จได้เช่นกัน แต่จะสะสมได้แค่ยอดใช้จ่าย ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปี จากเดือนที่สแกนรับคะแนน

โดยคะแนนจะมีอายุถึงวันสุดท้ายของเดือนในเดือนที่ได้รับคะแนนของปีถัดไป เช่น สมาชิกได้รับคะแนนในวันที่ 5 พ.ค. 2565 คะแนนเหล่านั้นจะหมดอายุในวันที่ 31 พ.ค. 2566
ใช้แลกคูปองต่าง ๆ จาก A RAMEN ได้

สามารถเลือกแลกได้ตามชอบ ทั้ง คูปองอาหาร หรือ คูปองพรีเมียม
อัปเกรด/รักษาสถานะสมาชิกได้ด้วย “ยอดใช้จ่ายสะสม”

สมาชิกใหม่ทุกท่าน จะเริ่มต้นด้วยสถานะสมาชิก มัธยมศึกษา และจะได้เลื่อนสถานะสมาชิกโดยอัตโนมัติ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายถึงตามที่กำหนดไว้ คือ

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม รวมแล้วถึง 3,000 บาท/ปี จะได้เลื่อนสถานะเป็น ปริญญาตรี
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม รวมแล้วถึง 9,000 บาท/ปี จะได้เลื่อนสถานะเป็น ปริญญาโท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม รวมแล้วถึง 12,000 บาท/ปี จะได้เลื่อนสถานะเป็น ปริญญาเอก

โดยจะสะสมตามยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น มียอดรับประทาน 1,250 บาท = ได้รับยอดใช้จ่ายสะสม 1,250 บาท

อนึ่ง ยอดใช้จ่ายนั้น ๆ สามารถสะสมได้ทั้งกับการรับประทานที่ร้าน A RAMEN และบริการสั่งกลับบ้านผ่านแอปเดลิเวอรี่
ยิ่งสถานะสูงขึ้น ยิ่งได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้น

ทั้งสิทธิพิเศษประจำเดือนและของขวัญในเดือนเกิด
ประเมินด้วยยอดใช้จ่ายสะสมต่อปี หรือทุก 12 เดือน

อายุของสถานะสมาชิกจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิกแอป A RAMEN โดยมีระยะเวลาในการสะสมยอดใช้จ่าย 12 เดือน เมื่อสมาชิกสะสมยอดใช้จ่ายถึงเกณฑ์ที่กำหนดและได้ปรับสถานะสมาชิกแล้ว ระยะเวลาในการสะสมยอดใช้จ่าย 12 เดือน จะเริ่มต้นนับใหม่จากวันที่สมาชิกได้รับการปรับระดับ

เช่น สมาชิกได้เลื่อนสถานะเป็น ปริญญาโท ในวันที่ 5 พ.ค. 2665 สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษของสถานะปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2565 - 5 พ.ค. 2566
ต้องมีการรักษายอดใช้จ่ายสะสมให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

หากครบรอบระยะเวลา 12 เดือน สมาชิกมียอดใช้จ่าย สะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนดของสถานะปัจจุบัน จะไม่ถูกปรับลดสถานะ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ปริญญาตรี สะสมยอดใช้จ่าย รวมแล้วถึง 3,000 บาท/ปี
 • ปริญญาโท สะสมยอดใช้จ่าย รวมแล้วถึง 9,000 บาท/ปี
 • ปริญญาเอก สะสมยอดใช้จ่าย รวมแล้วถึง 12,000 บาท/ปี

หลังจากนั้น ยอดใช้จ่ายสะสมจะถูกปรับเป็น 0 เพื่อเริ่มรอบการสะสมใหม่
ไม่มีผล สถานะสมาชิกยังคงเดิม
การใช้คะแนนแลกคูปองจะไม่มีผลต่อการปรับสถานะสมาชิก
เมื่อไปรับประทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้าน

 • เลือกเมนู "สะสมคะแนน" เพื่อเปิดกล้องสำหรับสแกน QR Code
 • สแกน QR Code ท้ายใบเสร็จ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับใบเสร็จ
 • รับ คะแนนและยอดใช้จ่ายสะสม อัปเดตแบบเรียลไทม์ในแอปทันที

เมื่อสั่งผ่านเดลิเวอรี่

 • เลือกเมนู "สะสมคะแนน" เพื่อเปิดกล้องสำหรับสแกน QR Code
 • สแกน QR Code ท้ายใบเสร็จ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับใบเสร็จ
 • รับ ยอดใช้จ่ายสะสม อัปเดตแบบเรียลไทม์ในแอปทันที
สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสะสมแทนได้

 • เลือกเมนู "เพิ่มเติม"
 • เลือก "กรอกข้อมูลเพื่อสะสม (กรณี QR Code เสียหาย)"
 • กรอกข้อมูลในฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อสะสม
ขอใหม่ได้ภายใน 24 ชั่วโมงจากเวลาและที่สาขาที่ออกใบเสร็จนั้น
โดยต้องแจ้งยอดใช้จ่าย วิธีการชำระเงิน ข้อมูลโต๊ะ และช่วงเวลาที่รับประทานให้พนักงานทราบ
แลกคูปองอาหารหรือสิทธิพิเศษที่เมนูรีวอร์ด

 • ไปที่เมนู "รีวอร์ด" เพื่อเลือก คูปองอาหาร/สิทธิพิเศษ ที่ต้องการ
 • เลือก คูปองอาหาร/สิทธิพิเศษ ที่ต้องการแลก กด "แลกคูปอง" โดยใช้คะแนนที่กำหนด หรือกด "ใช้สิทธิพิเศษ" และรับ QR Code
 • โชว์ QR Code ที่แคชเชียร์ ก่อนชำระเงิน (ทานที่ร้านเท่านั้น) โดยไม่สามารถใช้ QR Code ที่เป็นการบันทึกหน้าจอได้
 • รับเลยเมนูโปรดที่เลือก
แลกคูปองพรีเมียมที่เมนูรีวอร์ด

 • ไปที่เมนู "รีวอร์ด" เพื่อเลือก คูปองพรีเมียม ที่ต้องการ
 • เลือกคูปองพรีเมียม ที่ต้องการแลก กด "แลกคูปอง" โดยใช้คะแนนที่กำหนด
 • กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน กรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อ และเลือกสาขาที่สะดวกในการรับของรางวัล
 • รอ A RAMEN ติดต่อกลับ หลังจากตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อแจ้งรายละเอียด พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการรับของรางวัลที่สาขาที่สะดวก
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลวัน เดือน ปี เกิดได้
หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกดยืนยัน